Crisis Communicatie

Een crisis kan in zeer korte tijd enorme schade aanrichten en zo de zorgvuldig opgebouwde reputatie – bijvoorbeeld door een bedrijfsongeval, fraude of product recall – binnen ‘no time’ onderuit halen. Een organisatie die in een crisissituatie daadkrachtig communiceert, kan veel schade voorkomen.

Onze experts bereiden organisaties op crisissituaties voor en begeleiden bij lastige situaties. Met effectieve communicatie richting externe partijen zoals de media, de vakbonden, de consumenten en de politiek. En natuurlijk richting interne belanghebbenden. Wij doen dat op een prettige, doordachte manier, snel schakelend en discreet.

Diensten