Consultancy & Strategie

Indien nodig zijn wij 24/7 beschikbaar voor advies bij een urgent communicatievraagstuk. Sowieso staan wij onze opdrachtgevers bij op zowel strategisch als uitvoerend niveau. Met het formuleren van communicatie- en PR-beleid, het analyseren van optimale inzet (communicatie-)middelen en meer. Zowel op corporate als productniveau. Ook coachen we individuen die zich beter willen profileren.

Diensten