Digital first.

Zorgaanbieder Arts en Zorg, die via 28 locaties in Nederland, bijna 200.000 patiënten eerstelijns zorg biedt, opende onlangs in Utrecht de eerste digital first huisartsenpraktijk: DocLine. Patiënten kunnen op ieder moment digitaal vragen stellen, een afspraak maken, medicijnen aanvragen, labuitslagen bekijken en hun medisch dossier inzien. Een eerste consult vindt via videobellen of telefonisch plaats, en waar gewenst volgt een fysiek consult. De digital first praktijk is volgens aangesloten huisartsen essentieel om te kunnen voorzien in de toenemende vraag naar goede eerstelijnszorg, terwijl het aantal beschikbare huisartsen steeds verder afneemt en het aantal zorgtaken toeneemt.

Coebergh begeleidt dit project, met onder andere publiciteit in de vakmedia, Trouw, het Nederlands Dagblad en op Radio 1 als resultaat.

Eindeloze ervaring

Publicatie in TrouwPublicatie op NPO Radio 1: https://www.nporadio1.nl/dit-is-de-dag/onderwerpen/64249-2020-09-02-is-de-digitale-huisarts-een-goed-idee

Publicatie in Medisch Contact