Content Creatie

Behalve aan storytelling doen we ook aan story digging en content creatie. Pas met een onderscheidend en relevant verhaal - passend bij de merkwaarden, positionering en andere strategische uitgangspunten - heeft het zin om actief met de buitenwereld in contact te treden. Of dit nu in de vorm van (opinie)artikelen, blogs, ingezonden brieven, persberichten, speeches of een andere vorm van output is. Content voor de eigen media, maar ook voor media van derden (earned media). Daarnaast denken we actief mee over de inzet van paid media, bijvoorbeeld via seeding, branded journalism en advertising – en zorgen we voor de executie daarvan.

Diensten

ANWB Wegenwacht Wintercampagne: Winter Is Coming (Campagne in samenwerking met ons zusterbureau VERTOV).

Rituals Cosmetics: launch Laughing Buddha collection (Campagne in samenwerking met ons zusterbureau VERTOV).

Wave International: Geknipt om te Stemmen (Campagne in samenwerking met ons zusterbureau VERTOV).