Categories for .

Disclaimer

februari 3, 2021 10:44 am Published by

De informatie op deze website is alleen bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en kan niet beschouwd worden als persoonlijk of professioneel advies. Aan de getoonde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Bij de samenstelling en het onderhoud van de informatie op deze website wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid aan de dag gelegd. Desalniettemin kan Coebergh Communicatie & PR niet altijd garanderen dat deze compleet, actueel en/of accuraat is. Gebruik van de informatie op de site gebeurt dan ook op eigen risico. De informatie op de website is beschermd en kan alleen aangewend worden voor persoonlijke doeleinden en niet voor andere, in het bijzonder niet voor commerciële, doeleinden.

Drenthe

Na de Pandemie.

maart 3, 2021 1:54 pm Published by

Welke positieve inzichten en zakelijke kansen zijn er voor de wereld na de pandemie? Een van de onderwerpen waarover wij met Marketing Drenthe mogen meedenken is vrijetijdsbesteding. Het afgelopen jaar heeft ons allemaal doen inzien hoe belangrijk het is om af en toe afstand te nemen van de dagelijkse beslommeringen en de natuur in te trekken. Er zijn weinig organisaties die dat gegeven tijdens de afgelopen periode zo succesvol hebben uitgedragen als Marketing Drenthe; met een hele marketingcampagne die daarop inspeelde. De organisatie presenteerde onlangs ook haar paper ‘Perspectief op Bestemming Drenthe 2030’, waarin staat hoe de toerisme- en recreatiesector van deze provincie de komende jaren substantieel gaat bijdragen aan welvaart en welzijn in de regio.

Klimaatneutraal.

maart 3, 2021 1:59 pm Published by

FrieslandCampina is met zijn Campina Biologisch lijn op een milieuvriendelijke verpakking overgegaan. De literverpakkingen hebben een vernieuwde schenkopening, die de plastic draaidop overbodig maakt. Dat voorkomt de productie van miljoenen plastic doppen. Ook is in de verpakking een laagje minder materiaal gebruikt. De nieuwe verpakking zorgt voor tenminste 37% minder CO2-uitstoot dan de vorige variant. Omdat de resterende CO2-uitstoot wordt gecompenseerd, is er feitelijk sprake van een klimaatneutrale verpakking. De innovatie kon begin februari op uitgebreide aandacht in de media rekenen, onder meer in de vakpers.

Doorzettingsvermogen.

maart 3, 2021 3:06 pm Published by

Postillion Hotels, bij monde van de gedreven CEO Erik-Jan Ginjaar, toont zich sinds de pandemie een organisatie die gebouwd is op ondernemerschap en doorzettingsvermogen. Namens Ginjaar zoeken wij met grote regelmaat de media op om actief deel te nemen aan de maatschappelijke discussie over de (economische) impact van het coronavirus. Zo sprak de hotellier zich in maart nog nadrukkelijk uit in dagblad De Volkskrant en recentelijk ook in Trouw.

Impact.

maart 3, 2021 1:39 pm Published by

Auping is een opdrachtgever die impact in het DNA heeft zitten. Eerder bracht het familiebedrijf het eerste circulaire matras voor consumenten ter wereld op de markt: de Evolve. Ook lanceerde Auping de campagne ‘Het verhaal van 1,5 miljoen matrassen’, om bewustzijn te creëren over de enorme afvalberg die afgedankte matrassen jaarlijks veroorzaken. Auping wil in 2030 volledig circulair zijn. Daarnaast zijn wij betrokken bij het jaarlijkse Auping CSR Report, waarin ook de andere doelstellingen en prestaties op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn benoemd.

Disruptors in de bouw.

maart 3, 2021 3:07 pm Published by

Een opdrachtgever die wij sinds kort bijstaan is het uiterst innovatieve familiebedrijf Wesselink Isolatie, dat in 2013 door de broers Benjamin en Oscar is opgericht. De onderneming is specialist in geluids- en thermische isolatie. Met hun isolatiemethoden, materiaalkeuzes én bedrijfsvoering opereren zij CO2-negatief en horen daarmee tot de duurzame disruptors in de bouwwereld. Wij kijken ernaar uit hun inspirerende verhalen te gaan delen.

Duurzaamheidsinnovatie.

februari 22, 2021 3:33 pm Published by

Waar het gaat om duurzaamheidsinnovatie is Physee niet meer weg te denken. Deze Delftse scale-up, opgericht door Ferdinand Grapperhaus Jr., ontwikkelt gevels die zowel energie als data opleveren. Door de combinatie met zelflerende algoritmes maakt de zogeheten SmartSkin technologie die Physee ontwikkelde gebouwen tot 30% energiezuiniger en bovendien aanzienlijk comfortabeler voor de gebruikers. Coebergh arrangeerde onder meer een interview in Business Insider met de oprichters van de onderneming, waarin zij vertelden over de vier miljoen groeikapitaal die zij ophaalden en over hun plannen voor de nabije toekomst.

Privacy Statement

juli 19, 2019 1:41 pm Published by

Dit is het privacy statement van Coebergh Communicatie & PR (hierna: Coebergh). Wij leggen in dit privacy statement uit hoe wij om gaan met persoonsgegevens die wij verwerken als u gebruik maakt van onze diensten, als u onze website bezoekt of als u op een andere manier met ons in contact bent. Coebergh gaat zorgvuldig om met privacy en verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens is Coebergh Communicatie & PR B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33288895. Ons adres is: Leidsegracht 38-40, 1016 CM Amsterdam. U kunt ons telefonisch bereiken op telefoonnummer +31(20)4708787 of per e-mail contact@coebergh.nl

 

Welke persoonsgegevens verwerkt Coebergh?

Coebergh is een communicatiebureau en verwerkt in verband daarmee persoonsgegevens van natuurlijke personen, bijvoorbeeld persoonsgegevens van onze opdrachtgevers, bezoekers van ons kantoor, en partijen met wie wij samenwerken zoals journalisten en influencers.

Het gaat daarbij om de volgende (persoons)gegevens, afhankelijk van de relatie met de betreffende persoon:

  • Naam;
  • Adres;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • Geslacht;
  • Titel/functie;
  • Geboortedatum/leeftijd;
  • Kledingmaat;
  • Gebruikte diensten;
  • Gegevens over sociale media profielen/gebruik van sociale media/berichten op sociale media;
  • Gegevens over uw functie en/of het bedrijf waar u werkzaam bent;
  • CV/motivatiebrief
  • Betaal- en bankgegevens;
  • Profielgegevens sociale media;
  • KvK-nummer;
  • BTW-nummer;
  • Alle overige gegevens die door u aan ons worden verstrekt.

 

Voor welke doeleinden worden deze gegevens verwerkt?

Coebergh verwerkt uw persoonsgegevens alleen als dat is toegestaan volgens de AVG en de daarbij behorende Uitvoeringswet. De persoonsgegevens worden verwerkt voor de hieronder omschreven doeleinden:

  • uitvoering van onze dienstverlening;
  • aanvullende informatievoorziening over actuele ontwikkelingen;
  • werving en selectie;
  • afhandeling van aangevraagde informatie of publicaties;
  • uitnodigen voor presentaties, bijeenkomsten of vacatures;
  • het inplannen van afspraken;
  • het ontvangen van opdrachtgevers op ons kantoor;
  • verwerken van feedback;
  • samenstellen gebruikersstatistieken;
  • het verbeteren van de website;
  • het verzamelen van contactgegevens voor onze nieuwsbrief;
  • het versturen van onze nieuwsbrief;
  • om berichten op social media te kunnen plaatsen en lezen;
  • om contact te onderhouden;
  • beveiliging en verbetering van onze online kanalen;
  • facturatie en het bijhouden van administratie;
  • het behandelen van sollicitaties en in het kader daarvan het beoordelen van geschiktheid voor de functie;
  • marketing en business development activiteiten, zoals het verzenden van nieuwsbrieven, persberichten, uitnodigingen voor events en andere communicatie.

 

Met welke grondslag worden de persoonsgegevens verwerkt?

De juridische grondslag voor de hierboven omschreven verwerkingen van persoonsgegevens door Coebergh is steeds de uitvoering van de overeenkomst met u, uw toestemming en/of een gerechtvaardigd belang van Coebergh of van een derde en/of het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Bewaartermijnen

Coebergh bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden, om te voldoen aan wet- en regelgeving en voor archivering.

 

Cookies

Coebergh gebruikt cookies om onze website www.coebergh.nl te optimaliseren en het verkeer op onze website te analyseren.

Cookies of soortgelijke technieken (gezamenlijk "Cookies" genoemd) zijn kleine tekstbestanden of pixels die op uw computer of mobiele apparaat kunnen worden opgeslagen. Cookies kunnen nodig zijn om het browsen op de website te vergemakkelijken en gebruiksvriendelijker te maken. Cookies van derden kunnen informatie verzamelen om persoonlijk browsegedrag te analyseren.

Coebergh maakt gebruik van noodzakelijke cookies en analytische cookies.

De noodzakelijke cookies zijn nodig om onze website goed te laten functioneren, bijvoorbeeld om het navigeren over de website mogelijk te maken. Zij zijn echter slechts geldend voor de duur van uw browser sessie.

De analytische cookies ondersteunen analytische diensten die Coebergh helpen om de functionaliteit en de gebruikerservaring van onze website te verbeteren. Deze cookies leggen vast hoe bezoekers onze website gebruiken. Met deze informatie wordt het gebruik van de website geanalyseerd en kunnen statistieken worden gegenereerd. Hiervoor wordt de dienst Google Analytics gebruikt. Deze cookies zijn nooit direct terug te brengen tot individuele bezoekers. Er is een verwerkers-overeenkomst met Google afgesloten. Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd. Het delen van de gegevens is uitgezet en er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Coebergh gaat vertrouwelijk om met de gegevens en kennis die door middel van de cookies gegenereerd wordt.

 

Gegevens delen met derden

Coebergh deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen als dat noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden.

We kunnen bijvoorbeeld persoonsgegevens van onze opdrachtgevers en derden delen met bij ons werkzame personen en met leveranciers (zoals externe vertaalbureaus).

Coebergh maakt gebruik van het IT-systeem ii, dat wordt geleverd door Innovative Design Delft. In dit systeem worden persoonsgegevens opgeslagen van opdrachtgevers, journalisten, influencers en andere connecties van Coebergh. Coebergh heeft een verwerkersovereenkomst met IDD gesloten in overeenstemming met de AVG.

 

Beveiliging

Coebergh neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, verlies, wijziging of onrechtmatige verwerking. Coebergh beveiligt haar systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging.

 

Doorgifte naar landen buiten de EER

Coebergh kan gebruikmaken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken. Deze partijen kunnen gevestigd zijn buiten de EER of zij kunnen gebruik maken van servers die zich buiten de EER bevinden, zoals in de Verenigde Staten. In dat geval zal Coebergh zorgen voor passende waarborgen in overeenstemming met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EER.

 

Inzage, correctie, bezwaar en overige rechten

Op grond van de AVG heeft u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Als u deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen via contact@coebergh.nl. 

Inzage, correctie en verwijdering
U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die Coebergh over u heeft. Als de informatie onjuist is, kunt u verzoeken deze aan te passen of te verwijderen.

Bezwaar/toestemming intrekken
Als u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kunt u dat melden bij het hierboven vermelde mailadres. Als we uw gegevens hebben gekregen op basis van uw toestemming, dan kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. In iedere nieuwsbrief die u van ons ontvangt, is onderaan een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Beperking van de verwerking
U kunt, als u gegronde redenen heeft, een beperking van de verwerking vragen, bijvoorbeeld als de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, Coebergh uw gegevens niet meer nodig heeft of als u bezwaar heeft ingediend tegen de verwerking van persoonsgegevens door Coebergh.

Overdraagbaarheid van gegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat u deze gegevens aan een andere partij kan verstrekken. U heeft dit recht als u ons toestemming had gegeven om uw gegevens te verwerken en als deze verwerking geautomatiseerd heeft plaatsgevonden. 

Klacht
Als u een klacht heeft over het gebruik van persoonsgegevens door Coebergh, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt zich natuurlijk altijd eerst richten tot ons via contact@coebergh.nl.

 

Links naar andere websites

Onze website bevat hyperlinks naar websites van derden, die andere privacy statements hebben. Coebergh is niet verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of openbaar maken van persoonsgegevens die via andere websites zijn verzameld.

Coebergh is ook niet verantwoordelijk voor de informatie en inhoud op dergelijke websites. Bekijk de privacy statements op de betreffende websites.

Coebergh is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die ontstaat als gevolg van (het gebruik van) de websites waarnaar gelinkt wordt.

 

Wijzigingen

Coebergh behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check het daarom regelmatig. 

 

Contactgegevens Coebergh

Voor vragen, klachten of opmerkingen over dit privacy statement kunt u contact opnemen met:

Coebergh Communicatie & PR B.V.
Leidsegracht 38-40
1016 CM Amsterdam
+31(20)4708787
contact@coebergh.nl

Dit Privacy Statement is laatst gewijzigd op: [07-01-21]

Download een PDF van dit Privacy Statement

Algemene Voorwaarden

juli 19, 2019 1:36 pm Published by

Gedeponeerd bij de KvK en Fabrieken van A’dam
op 21-09-05, gewijzigd op 01-01-12
KvK Inschrijfnummer: 33288895

TOEPASSELIJKHEID

Artikel 1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Coebergh Communicatie & PR (verder te noemen CC&PR) en de opdrachtgever, met uitsluiting van algemene of andere voorwaarden van de opdrachtgever. Van deze algemene voorwaarden van CC&PR kan uitsluitend worden afgeweken, indien dit tussen de partijen schriftelijk is overeengekomen.

DUUR EN EINDE

Artikel 2
Iedere overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden door CC&PR met de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen samen een bepaalde duur overeenkomen. Bij iedere overeenkomst voor onbepaalde tijd stellen partijen in onderling overleg een opzegtermijn vast voor de beëindiging van die overeenkomst, maar die opzegtermijn zal niet korter zijn dan drie maanden.

Artikel 3
Tussentijdse opzegging van een overeenkomst voor bepaalde duur door een der partijen kan slechts plaatsvinden indien de andere partij een of meer op haar rustende wezenlijke verplichtingen niet nakomt. De opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden bij opdrachten met een duur tot een jaar en van 3 maanden bij opdrachten met een looptijd van langer dan een jaar.

HONORARIA, KOSTEN EN DECLARATIES

Artikel 4
De honoraria en declaraties van CC&PR zijn of gebaseerd op uurtarieven zoals die aan de opdrachtgever kenbaar zijn gemaakt of op een retainerfee, zulks ter bepaling door CC&PR, tenzij een andere wijze van beloning is overeengekomen. CC&PR is gerechtigd haar uurtarieven door indexering aan te passen aan de geldontwaarding, doch ten hoogste eenmaal per jaar. Verhogingen als bedoeld in de vorige alinea worden pas berekend nadat zij schriftelijk aan de opdrachtgever zijn medegedeeld. Indien wordt gewerkt aan de hand van (een) tevoren overeengekomen begroting(en) met uurtarieven als basis, verplicht CC&PR zich deze begroting in acht te nemen, onverminderd echter het in artikel 5 bepaalde terzake van bureaukosten en kosten van derden. Afwijkingen in geval van zo’n begroting zijn slechts toegestaan in verband met indexering als boven omschreven, danwel in geval van tussentijdse wijziging van de opdracht door opdrachtgever. Alle berekende en begrote honoraria en retainerfees zijn exclusief BTW.

Artikel 5
Naast de in artikel 4 bedoelde honoraria en declaraties kan CC&PR bureaukosten alsmede kosten van derden die CC&PR in het kader van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht inschakelt, doorbelasten aan de opdrachtgever. Onder bureaukosten worden onder andere (niet limitatief) verstaan telefoon-, fax-, porti-, fotokopieer-knipsel-, reis-en verblijfkosten. Onder kosten van derden worden onder andere (niet limitatief) verstaan alle gefactureerde bureau-en inkoopkosten en honoraria van derden. In afwijking van het in artikel 4 bepaalde inzake de in een begroting gehanteerde uurlonen, worden bureaukosten en kosten van derden steeds wel aan de opdrachtgever doorberekend indien deze de in een begroting opgenomen bedragen overschrijden. Alle overeengekomen en begrote bedragen zijn exclusief BTW.

Artikel 6
Onverminderd het in artikel 4 en 5 bepaalde is CC&PR gehouden om, wanneer een overschrijding van de door de opdrachtgever goedgekeurde begroting door CC&PR kan worden voorzien, de opdrachtgever daarover tijdig in te lichten.

Artikel 7
CC&PR is gerechtigd aan de opdrachtgever een voorschotbetaling op haar honorarium, retainerfees en doorbelaste kosten van derden te vragen.

Artikel 8
CC&PR declareert maandelijks het over de voorgaande maand verschuldigde honorarium/retainerfee, bureaukosten en kosten van derden, tenzij anders met de opdrachtgever overeengekomen. In onderling overleg kan een betaald voorschot hierop in mindering worden gebracht. Declaraties dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Bij gebreke van tijdige betaling van hetgeen verschuldigd is, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Indien opdrachtgever in verzuim is met de betaling van enig bedrag, is hij vanaf de dag waarop het verzuim is ingetreden over het verschuldigde bedrag een vertragingsrente aan CC&PR verschuldigd. Deze vertragingsrente is gelijk aan de handelsrente ex art. 6:119a BW. Indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, dan geldt een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente ex art. 6:119 BW. Is de opdrachtgever in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen de kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 15% van het onbetaalde, met een minimum van € 50,--.

Artikel 9
CC&PR heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten: -Indien de opdrachtgever in verzuim is met enige (betalings)verplichting uit hoofde van een tussen CC&PR en de opdrachtgever bestaande rechtsbetrekking ; -zodra CC&PR gegronde vrees heeft om aan te nemen dat de opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen uit de tussen CC&PR en de opdrachtgever bestaande rechtsbetrekking zal (kunnen) voldoen. Ingeval van opschorting door CC&PR conform het bovenstaande, dan heeft de opdrachtgever geen enkele aanspraak op schadevergoeding. Alle aantoonbare kosten die het gevolg van de opschorting zijn komen voor rekening van de opdrachtgever.

GEHEIMHOUDING

Artikel 10
CC&PR verplicht zich al hetgeen haar bij de uitoefening van haar werkzaamheden ter kennis komt en waarvan zij geacht kan worden het vertrouwelijk karakter te onderkennen, geheim te houden, tenzij die informatie buiten toedoen van CC&PR al publiek toegankelijk is. Alleen met toestemming van de opdrachtgever en/of op grond van enige op haar rustende wettelijke verplichting is CC&PR gerechtigd deze geheimhouding te doorbreken.

INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

Artikel 11
Alle intellectuele en industriële rechten met betrekking tot de door CC&PR voor of tijdens de uitvoering van een opdracht vervaardigde werken en/of goederen berusten bij CC&PR. Datzelfde geldt voor wat betreft de intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot door derden in onderaanneming van CC&PR vervaardigde werken en/of goederen. Ook de eigendom van door of voor CC&PR vervaardigde zaken blijft rusten bij CC&PR, tenzij anders met de opdrachtgever wordt overeengekomen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, verkrijgt de opdrachtgever slechts een gebruiksrecht terzake van de vervaardigde goederen voor de met CC&PR overeengekomen periode en voor het met CC&PR overeengekomen doel. CC&PR aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele inbreuken op rechten van derden op intellectuele eigendom die het gevolg zijn van de uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever vrijwaart CC&PR ter zake van deze aansprakelijkheid.

Artikel 12
CC&PR zal zorgvuldig omgaan met betrekking tot zaken die haar door of vanwege de opdrachtgever zijn toevertrouwd, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in verband daarmee zoals bijvoorbeeld voor het verloren gaan, beschadiging, vernietiging of vermissing van goederen die haar door of vanwege de opdrachtgever zijn toevertrouwd. De opdrachtgever wordt geacht de in dit artikel bedoelde goederen voor eigen rekening en risico afdoende te hebben verzekerd.

Artikel 13
Opdrachtgever vrijwaart CC&PR voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.

VERANTWOORDELIJKHEID

Artikel 14
CC&PR toetst haar werkzaamheden aan algemeen geldende wettelijke regelingen en normen en in de branche algemeen geldende regels en gebruiken. De eindverantwoordelijkheid voor de inhoud van communicatieve uitingen in het kader van de uitvoering van een opdracht berust bij de opdrachtgever. Indien tegen de opdrachtgever een klacht wordt ingediend, dan beslist de opdrachtgever in overleg met CC&PR over de wijze van verweer daartegen. Indien (ook) CC&PR in rechte wordt aangesproken heeft CC&PR het recht zelfstandig, eventueel onafhankelijk van een eventueel verweer van de opdrachtgever, verweer te voeren. De opdrachtgever is gehouden om in een dergelijk geval redelijke door CC&PR gemaakte kosten in verband met het gevoerde verweer te vergoeden.

Artikel 15
Afwijkingen tussen enerzijds het door CC&PR aan de opdrachtgever geleverde werk en anderzijds de oorspronkelijke ontwerpen, tekeningen, kopij of modellen, zet- en drukproeven of andere proeven kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever indien deze afwijkingen – bezien in het geheel van de opdracht - van geringe betekenis zijn.

Artikel 16
Voor wat betreft drukwerk geldt dat meer-of minderleveringen drukwerk ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan, indien zij niet meer of minder bedragen dan 10% bij een oplage tot 20.000 eenheden en 5% bij een oplage van 20.000 eenheden of meer. De opdrachtgever is in geval van meerlevering gehouden de kosten van dat meerdere ook aan CC&PR te vergoeden.

Artikel 17
CC&PR is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming van CC&PR in de nakoming van enige op haar rustende wezenlijke verplichting jegens de opdrachtgever. Voor bedrijfs-, gevolg-of indirecte schade is CC&PR in geen geval aansprakelijk, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van CC&PR of haar leidinggevende ondergeschikten. De aansprakelijkheid van CC&PR jegens de opdrachtgever is in voornoemde gevallen beperkt tot het honorarium dat aan CC&PR toekomt voor het gedeelte van een uitgevoerde opdracht dat de schade heeft doen ontstaan. CC&PR is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in de door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven. CC&PR is voorts niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen of anderszins die door of in verband met de uitvoering van de opdracht ontstaat voor de opdrachtgever of voor derden, hieronder begrepen maar niet beperkt tot medewerkers van de opdrachtgever of de ingeschakelde derde(n). De opdrachtgever is gehouden zich adequaat te verzekeren en verzekerd te blijven in verband met de aansprakelijkheid die volgens dit artikel op hem rust.

Artikel 18
Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan CC&PR ter beschikking gestelde gegevens en informatie, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de Overeenkomst niet anders voortvloeit. De uit de vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst voortvloeiende extra tijd en kosten, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens en/ of bescheiden, zijn voor rekening van Opdrachtgever. CC&PR is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat CC&PR is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

VRIJWARING

Artikel 19
Opdrachtgever vrijwaart CC&PR tegen alle vorderingen van derden die verband houden met of voortvloeien uit de tussen CC&PR en de opdrachtgever bestaande rechtsbetrekking.

Artikel 20
Voor werk dat door CC&PR aan derden wordt uitbesteed gelden ten opzichte van de opdrachtgever naast de onderhavige algemene voorwaarden ook de alsdan op dat werk van toepassing zijnde voorwaarden. Ten aanzien van dat uitbestede werk geldt dat CC&PR in naam en voor rekening van de opdrachtgever het werk uitbesteedt. CC&PR vertegenwoordigt derhalve de opdrachtgever bij het tot stand komen van de overeenkomst tussen de betrokken derde en de opdrachtgever. Geschillen ten aanzien van uitbesteed werk aan derden vormen geschillen tussen de opdrachtgever en deze derden, waarbij CC&PR geen partij is, maar wel zo nodig de opdrachtgever adviseert of, op verzoek van de opdrachtgever, vertegenwoordigt. CC&PR betracht grote zorgvuldigheid bij het selecteren van derden voor uit te besteden werk, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het werk van deze derden en kan ook nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van en/of eventuele omissies van deze derden in geval van uitbesteed werk.

OVERMACHT

Artikel 21
Indien de uitvoering van een verstrekte opdracht afhankelijk is van de beschikbaarheid van een van de medewerkers van CC&PR en deze persoon buiten staat is de overeengekomen werkzaamheden te verrichten, dan geldt dit als tijdelijke overmacht van CC&PR. De overeenkomst blijft in stand en de verplichtingen van CC&PR die direct verband houden met de verrichtingen van bedoelde persoon worden -voorzover mogelijk -tijdelijk overgenomen door een collega. Indien dit niet mogelijk is, worden die werkzaamheden tijdelijk opgeschort. CC&PR aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke schade die uit deze opschorting (tijdelijke overmachtsituatie) voortvloeit.

TOEPASSELIJK RECHT

Artikel 22
Alle rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en CC&PR worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam.