Na de Pandemie.

Welke positieve inzichten en zakelijke kansen zijn er voor de wereld na de pandemie? Een van de onderwerpen waarover wij met Marketing Drenthe mogen meedenken is vrijetijdsbesteding. Het afgelopen jaar heeft ons allemaal doen inzien hoe belangrijk het is om af en toe afstand te nemen van de dagelijkse beslommeringen en de natuur in te trekken. Er zijn weinig organisaties die dat gegeven tijdens de afgelopen periode zo succesvol hebben uitgedragen als Marketing Drenthe; met een hele marketingcampagne die daarop inspeelde. De organisatie presenteerde onlangs ook haar paper ‘Perspectief op Bestemming Drenthe 2030’, waarin staat hoe de toerisme- en recreatiesector van deze provincie de komende jaren substantieel gaat bijdragen aan welvaart en welzijn in de regio.

.

Een publicatie op Bedrock.nl.

Een publicatie in Flow magazine van de persreis naar Geopark de Hondsrug.

Een publicatie in Historia naar aanleiding van de persreis naar de Koloniën van Weldadigheid.

In Hollands Glorie een publicatie over de Koloniën van Weldadigheid in Drenthe.