Steeds vaker mediation.

Ondernemingen kiezen steeds vaker voor mediation voor het oplossen van zakelijke conflicten. Ook Kiki Hirschfeldt, een van de eigenaren van Coebergh, is als mediator geschoold en past haar vaardigheden op dit vlak regelmatig toe bij haar werk binnen Coebergh.

In 2020 was er een substantiële groei van het aantal partijen dat oplossingsgerichte bemiddeling boven een gang naar de rechter verkiest. ReulingSchutte geldt sinds de oprichting in 2011 als toonaangevende speler op het gebied van zakelijke mediation en alternatieve geschillenbeslechting, zoals arbitrage en procesbegeleiding. Wij grepen het toetreden van twee nieuwe partners en de verhuizing naar een fraai nieuw pand in Amsterdam aan om aandacht te generen voor de geschetste marktontwikkeling - en natuurlijk voor ReulingSchutte. Naast een artikel stuk in de Telegraaf waren er aanzienlijke publicaties in verschillende vakmedia.

Eindeloze ervaring